Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: Ψ33ΑΩΞΠ-156

Έτος 2019

  • Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΑΔΑ: Ω59ΦΩΞΠ-Ω2Γ

Έτος 2019

  • Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2019 ΑΔΑ: Ψ3ΦΤΩΞΠ-ΠΗΟ

Έτος 2019

  • Τετάρτη, 22 Μαϊου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2019 ΑΔΑ: ΩΓΔΚΩΞΠ-ΠΧ7

Έτος 2019

  • Τετάρτη, 22 Μαϊου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019 ΑΔΑ: 644ΡΩΞΠ-ΕΥΣ

Έτος 2019

  • Τετάρτη, 22 Μαϊου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2019 ΑΔΑ: 9ΓΕΛΩΞΠ-ΕΘΩ

Έτος 2019

  • Τετάρτη, 22 Μαϊου 2019

Αριθμός Απόφασης Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2019 ΑΔΑ: ΩΩΑΒΩΞΠ-25Σ

Έτος 2019

  • Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης