Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1-2020 ΑΔΑ: 6ΓΚ2ΟΚ1Θ-3ΦΧ

Έτος 2019 Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24-2019 ΑΔΑ: ΩΗΡΗΟΚ1Θ-ΓΛΥ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΧΙΜΟΣ ΛΕΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3-2019 ΑΔΑ: 974ΣΟΚ1Θ-9Ω2

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2019

Έτος 2019

 • Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γεωργίου Κρινάκου).

Αριθμός Απόφασης 5/2019

Έτος 2019

 • Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: απολογισμού και ισολογισμού έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Σωτηρίου Κυριάκου)

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: Ψ33ΑΩΞΠ-156

Έτος 2019

 • Κυριακή, 03 Μαρτίου 2019

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΑΔΑ: Ω59ΦΩΞΠ-Ω2Γ

Έτος 2019

 • Σάββατο, 02 Μαρτίου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2019 ΑΔΑ: Ψ3ΦΤΩΞΠ-ΠΗΟ

Έτος 2019

 • Τετάρτη, 15 Μαϊου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2019 ΑΔΑ: 62ΘΞΩΞΠ-9ΕΨ

Έτος 2019

 • Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2019 ΑΔΑ: 62Ζ9ΩΞΠ-Ε1Ζ

Έτος 2019

 • Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2019 ΑΔΑ: ΩΓΔΚΩΞΠ-ΠΧ7

Έτος 2019

 • Πέμπτη, 16 Μαϊου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2019 ΑΔΑ: 78Φ6ΩΞΠ-6ΞΦ

Έτος 2019

 • Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019 ΑΔΑ: 65ΟΨΩΞΠ-9ΣΥ

Έτος 2019

 • Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2019 ΑΔΑ: ΩΥΜΧΩΞΠ-ΟΑ8

Έτος 2019

 • Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019 ΑΔΑ: 644ΡΩΞΠ-ΕΥΣ

Έτος 2019

 • Τετάρτη, 15 Μαϊου 2019

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης