Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1-2018

Έτος 2018 Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2-2018 ΑΔΑ: ΨΞΙ3ΟΚΙΚΙΘ-ΣΑΙ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 6ΑΞΝΩΞΠ-2Σ2

Έτος 2018

 • Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΑΔΑ: 7ΧΚΔΩΞΠ-9ΦΛ

Έτος 2018

 • Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2018 ΑΔΑ: 6ΝΖΡΩΞΠ-ΤΣΗ

Έτος 2018

 • Κυριακή, 13 Μαϊου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2018 ΑΔΑ: 9Χ0ΥΩΞΠ-Χ5Π

Έτος 2018

 • Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2018 ΑΔΑ: ΩΝ71ΩΞΠ-7ΘΔ

Έτος 2018

 • Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018 ΑΔΑ: Ρ6ΝΜΩΞΠ-ΩΝ7

Έτος 2018

 • Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2018 ΑΔΑ: ΩΝΔΒΩΞΠ-1ΩΒ

Έτος 2018

 • Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2018 ΑΔΑ: 67ΧΡΩΞΠ-Φ20

Έτος 2018

 • Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαίου 2018 ΑΔΑ: ΨΑ2ΜΩΞΠ-ΟΕΕ

Έτος 2018

 • Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2018 ΑΔΑ: Ω1Ψ6ΩΞΠ-5ΡΑ

Έτος 2018

 • Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018 ΑΔΑ: ΩΙΟΦΩΞΠ-ΛΗ6

Έτος 2018

 • Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2018 ΑΔΑ: 9ΔΩΘΩΞΠ-ΟΕΗ

Έτος 2018

 • Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ΑΔΑ: ΩΛΝΡΩΞΠ-ΜΜΓ

Έτος 2018

 • Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης