Έτος 2016 Αρχείο

Έτος 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 123/2016 ΑΔΑ: 7ΗΧΚΩΞΠ-ΗΕΠ

Έτος 2016

 • Κυριακή, 17 Απριλίου 2016
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού :Α΄ Τριμήνου 2016

Αριθμός Απόφασης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΔΑ: 68ΣΙΩΞΠ-0ΙΗ

Έτος 2016

 • Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 6ΤΝΦΩΞΠ-ΟΨΜ

Έτος 2016

 • Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού 2016 (περίοδος Ιανουάριος - Αύγουστος)

Έτος 2016

 • Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Εκτέλεση προϋπολογισμού 2016 (περίοδος Ιανουάριος - Αύγουστος)

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού 2016 (περίοδος Ιανουάριος - Ιούλιος) ΑΔΑ: 6Δ6ΨΩΞΠ-Β4Π

Έτος 2016

 • Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού 2016 (περίοδος Ιανουάριος - Οκτώβριος)

Έτος 2016

 • Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Εκτέλεση προϋπολογισμού 2016 (περίοδος Ιανουάριος - Οκτώβριος)

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού 2016 (περίοδος Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

Έτος 2016

 • Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2016 ΑΔΑ: 7ΝΠΖΩΞΠ-Ψ0Ζ

Έτος 2016

 • Δευτέρα, 09 Μαϊου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016 ΑΔΑ: ΩΩ54ΩΞΠ-0ΡΙ

Έτος 2016

 • Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2016 ΑΔΑ: 6ΡΩΒΩΞΠ-Τ7Κ

Έτος 2016

 • Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2016 ΑΔΑ: Ψ3Φ2ΩΞΠ-ΘΝ7

Έτος 2016

 • Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαίου 2016 ΑΔΑ: Ω3Θ6ΩΞΠ-Ρ4Ζ

Έτος 2016

 • Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2016 ΑΔΑ: Ω800ΩΞΠ-Λ5Κ

Έτος 2016

 • Πέμπτη, 12 Μαϊου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ψ9ΣΡΩΞΠ-Ι2Α

Έτος 2016

 • Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2016 ΑΔΑ: ΩΓΚ8ΩΞΠ-Ζ3Ι

Έτος 2016

 • Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2016

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης