Έτος 2010 Αρχείο

Έτος 2010 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 42/2012

Έτος 2010

  • Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2012
  • Θέμα: Ισολογισμός-Απολογισμός τέως Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης έτους 2010

Αριθμός Απόφασης 2-2019 ΑΔΑ: Ω55ΕΟΚ1Θ-4ΓΣ

Έτος 2010 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2019

  • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
  • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης