Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 21-05-13  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ Κ’ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΚΙΝΤΖΗ  ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 29-04-13 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Κ' ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 27-03-13 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησης της αριθ.105/2001 απόφασης του Δ.Σ. Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Στομίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησης της αριθ.281/2003 απόφασης του Δ.Σ. Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Άνω Πεταλούς του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης την 19-03-13 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

 1. Ανάκληση (λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της) της αριθ.06/2012 Απόφασης περί Προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στην Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 2. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας) – Σνακ μπαρ- οβελιστήριο του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη Τ.Κ. Λυκοποριάς του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 01-03-13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

 1. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας)- ( Εστιατόριο – ψητοπωλείο)» του Ζαχαρία Σπανουδάκη στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 2. Ανάκληση (λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας) της αριθ.45/2012 Απόφασης περί Προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας της εταιρείας «Ζ. Σπανουδάκης – Μ. Οικονόμου εκμετάλλευση εστιατορίων Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Μ.Σ. Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 3. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και ως επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου της Καραμπάση Γεωργίας στη Τ.Κ. Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 04-02-13  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέμα:   

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο  της  ετήσιας  έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012    
 2. Ανάκληση της αριθ. 62/2011 Προέγκρισης ΚΥΕ « Αναψυκτήριο – οβελιστήριο για περαστικούς και όρθιους του Ισαάκ Μαυρόπουλου στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 3. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης  πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας) του Ισαάκ Μαυρόπουλου στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 15-01-13  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέμα:   

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τη διετία 2013-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 -12 -2012 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

1) ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ Κ’ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ζ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ο.Ε.» ΣΤΗ Τ.Κ. Μ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 22 -10 -2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.24/2012   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ   
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
 3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΚΥΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ  κ. ΘΕΟΔΟΣΗ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 -10 -2012 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ»  ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ ΣΤΗ Τ.Κ. Μ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 29/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ ΒΛ. ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 3. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΛΑΣΤΡΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»  ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ  ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΕΧΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 8

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης