Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 83/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον αποκλεισμό της οδού προς Καρυώτικα»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 84/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη της κάθετης οδού για την κατασκευή του Τεχνικού ΚΔ15 στην επαρχιακή οδό Λυγιάς-Πύργου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 85/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ του κ.Κωνσταντίνου Ματσούκα στη ΤΚ. Μεσαία Συνοικία Τρικάλων”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη της κάθετης οδού ΚΟ3 στην περιοχή του Μελισσίου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 85/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Τροποποίηση αρ 293/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Λαγκαδαίϊκων».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 86/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επ.οδού Ξκυλοκάστρου - Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. του κ. ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αντωνίου στην Τοπική Κοινότητα Μεσαίας Συνοικίας Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 87/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Συζήτηση για τα προβλήματα από αγωγούς απορροής ομβρίων στη Τ.Κ. Μελισσίου λόγω κατασκευής της νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Xoρήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΩΤΑΚΗ στο Δερβένι
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 88/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Άδεια κοπής δέντρων στην Τ.Κ.Μελισσίου>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον εμπορικό δρόμο του Ξυλοκάστρου για τις ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα οργανωθούν από τον εμπορικό & προμηθευτικό σύλλογο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 89/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεχράκη Μαρίας στη Τ.Κ.Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στον εμπορικό δρόμο του Δερβενίου από τον εμπορικό σύλλογο Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 9/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Αίτημα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια στο κατάστημα ΥΕ του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη ΤΚ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εξυπηρέτηση των εργασιών αποκλεισμού της άνω διάβασης Α207 στο Μελίσσι”
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης