Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 86/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επ.οδού Ξκυλοκάστρου - Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. του κ. ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αντωνίου στην Τοπική Κοινότητα Μεσαίας Συνοικίας Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 87/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Συζήτηση για τα προβλήματα από αγωγούς απορροής ομβρίων στη Τ.Κ. Μελισσίου λόγω κατασκευής της νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Xoρήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΩΤΑΚΗ στο Δερβένι
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 88/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Άδεια κοπής δέντρων στην Τ.Κ.Μελισσίου>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον εμπορικό δρόμο του Ξυλοκάστρου για τις ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα οργανωθούν από τον εμπορικό & προμηθευτικό σύλλογο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 89/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεχράκη Μαρίας στη Τ.Κ.Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στον εμπορικό δρόμο του Δερβενίου από τον εμπορικό σύλλογο Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 9/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Αίτημα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια στο κατάστημα ΥΕ του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη ΤΚ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εξυπηρέτηση των εργασιών αποκλεισμού της άνω διάβασης Α207 στο Μελίσσι”
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 9/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Aίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ροζενών για παραχώρηση πλατείας Ροζενών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξυλοκάστρου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2020

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
 • Θέμα: «Αίτημα εταιρείας APION KLEOS C.J.V. για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την κατασκευή της νέας γέφυρας του ποταμού Συθα στο Ξυλόκαστρο επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Έγκριση υλοτότμησης πεύκων στη οδό Καμέλιας στον οικισμό ΔΕΗ στο Μελίσσι>>
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης