Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 73/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Ισαάκ Μαυρόπουλου στην ΤΚ Μεσ.Συν.Τρικάλων>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της Κ.Δ. Κ221 στην περιοχή Καμαρίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Aίτημα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ για αποκλεισμό επαρχιακής οδού προς Μεντουργιάνικα στην γέφυρα Δερβενιώτη»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 74/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: <<Εξέταση ενστάσεων για τη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξυλοκάστρου στο Ο.Τ 35>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 74/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας με ολικό αποκλεισμό της νότιας παράπλευρης οδού της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών στο Μελίσσι μεταξύ των Χ.Θ. 114+200 και 115+650».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 74/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Aίτημα της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για άδεια εκτέλεσης εργασιών τομής σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ.Συκιάς»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: <<Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Κωνσταντίνου Ματσούκα στην ΤΚ Μεσ.Συν.Τρικάλων>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. της ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΙΑΦΑ στη Τ.Κ. Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο : Tοπικές παρεμβάσεις στην οδό Κ.Καραμανλή από την πλατεία Αγίου Βλασίου έως την οδό Αγίου Μακαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: «Έγκριση αιτήματος τοποθέτησης φωτογραφικής έκθεσης στη κεντρική πλατεία Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΝΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση άδειας διάνοιξης οπής επί πεζοδρομίου στη Τ.Κ. Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Εισήγηση στο ΔΣ για έκδοση άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας του κ.Κραββαρίτη Γεωργίου στην οδό Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 77/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ στην Τοπική Κοινότητα Ρεθίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 77/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επαρχιακή οδό Δερβενίου - Πύργου (Χ.Θ.51+703 της ΣΓΥΤ)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης