Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 52/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Αίτηση της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ» για άδεια κατάληψης εναλλάξ των πεζοδρομίων της κάτω διάβασης Κ217 στον κόμβο του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: «Αίτηση της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ» για άδεια κατάληψης εναλλάξ των πεζοδρομίων της κάτω διάβασης Κ217 στον κόμβο του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2016
 • Θέμα: Προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Αθανασοπούλου 46 στο Ξυλόκαστρο για διεξαγωγή πανηγυριού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: Αιτήματα για λειτουργία Έκθεσης Βιβλίων στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 52/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
 • Θέμα: Αίτημα Φιαμέγκου Ανδρέα και Φιαμέγκου Χριστίνας για χορήγηση έγκρισης σήμανσης εισόδου έμπροσθεν της κατοικίας τους στην οδό Καραμανλή 15 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Αίτημα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ για έγκριση 24ωρου αποκλεισμού στην οδό Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για ασφαλτικές εργασίες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων στην Τ.Κ. Καρυάς οικ. Καρυωτίκων & στην ΤΚ. Μελισσίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: 14.07.15
 • Θέμα: «Αίτημα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια στο κατάστημα ΥΕ του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη ΤΚ. Λυκοποριάς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015
 • Θέμα: «Αίτημα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια στο κατάστημα ΥΕ του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη ΤΚ. Λυκοποριάς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 02 Αυγούστου 2016
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. του κ. Νικολούλια Τριαντάφυλλου στο Δερβένι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 09 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: Αυθαίρετη κατάληψη παραλίας στην Δημοτική Κοινότητα Συκέας-έγγραφο Προέδρου ΤΚ.Συκιάς
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 53/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018
 • Θέμα: Αίτημα κ.Μεγαρίτη Ευάγγελου για έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων επί της ΠΕΟ στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την οδό Σπ.Παπαγεωργίου στην περιοχή Κούστα στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. στo Δερβένι Κορινθίας του κ.Χιώτη Χρήστου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Τρικάλων ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης