Έτος 2015 Αρχείο

Έτος 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 8/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια, στο κατάστημα ΥΕ του κ.Αριστείδη Καψή στη ΤΚ. Μεσαία Συν.Τρικάλων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Περί αιτήματος κ.Ματσούκα Σοφίας για τοποθέτηση προστατευτικών στύλων έμπροσθεν της οικίας της στην οδό Αντιπτεράρχου Βλ.Δέδε 12 στο Ξυλόκαστρο>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Kλάδεμα ευκαλύπτων επί της ΠΕΟ στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ του κ.Κωνσταντίνου Ματσούκα στη ΤΚ. Μεσαία Συνοικία Τρικάλων”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επ.οδού Ξκυλοκάστρου - Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Συζήτηση για τα προβλήματα από αγωγούς απορροής ομβρίων στη Τ.Κ. Μελισσίου λόγω κατασκευής της νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Άδεια κοπής δέντρων στην Τ.Κ.Μελισσίου>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεχράκη Μαρίας στη Τ.Κ.Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Αίτημα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια στο κατάστημα ΥΕ του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη ΤΚ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Έγκριση υλοτότμησης πεύκων στη οδό Καμέλιας στον οικισμό ΔΕΗ στο Μελίσσι>>
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 91/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Δέσμευση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Περί έγκρισης θέσης PARKING ΑΜΕΑ στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα:
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ του Σταύρου Σεφέρου στην Τοπική Κοινότητα Δενδρού>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95/2015

Έτος 2015 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: «Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ της κ.Αγγελικής Παναγιωτοπούλου στη ΤΚ. Συκέας”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης