Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :  

 1.  Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ.70/2013 «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα  Ευρωστίνης ».  
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης  του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου - Έγκριση μελέτης.
 3. Αίτημα για παραχώρηση τμήματος του Δενδροκομικού Σταθμού Ξυλοκάστρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για τη κατασκευή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου.
 4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκμετάλλευση λατομικού χώρου-δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Τ.Κ. Πιτσών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης .
 5. «Λύση  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξυλοκάστρου και της  σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων  Αναστασίας Λαγουδάκη και Γιώργου Β. Μπάρτζη που αφορά τη μελέτη με τίτλο : «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 6. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2013
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 8. Καθορισμός τελών  αιγιαλού και παραλίας.
 9. Έγκριση  έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Α’. τριμήνου  έτους 2013.
 10. Έγκριση πρόσληψης ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων  αναγκών με δίμηνη σύμβαση.
 11. Συνέχιση της λειτουργίας  του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 12. Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων δρόμων (Λακκούβες) Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (αριθμ.μελ.16/2013)0
 13. Διαγραφή από χρηματικό  κατάλογο πράξης αναλογισμού και ορθή επαναβεβαίωσή του.
 14. Αίτημα  για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 15. Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 16. Έγκριση αριθμ. 28/2013 απόφασης  Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 17. Έγκριση αριθμ. 35/2013 απόφασης  Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 18.  Έγκριση αριθμ. 17/2013 απόφασης  ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 19. Oρισμός  εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2013 & ΩΡΑ 19:30’

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 παρ. 4 του ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:  

              1.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2011.

            

 
 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                        ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

 

                                                              

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση μελέτης με αρ 30/2011 Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» μέτρο 2.1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»- Έγκριση μελέτης.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» μέτρο 3.3 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»-Έγκριση μελέτης.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», μέτρο 2.2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» -Έγκριση μελέτης.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» μέτρο 2.2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Έγκριση μελέτης.
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» μέτρο 3.3 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»- Έγκριση μελέτης.
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» στον άξονα προτεραιότητας 4 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» μέτρο 4.2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» - Έγκριση μελέτης.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καλύτερη αξιοποίηση του παραλιακού δρόμου στο Ξυλόκαστρο (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαχείρισης Πρασίνου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με την «ΑΛΦΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»- Ορισμός εκπροσώπου.
 10. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012.
 11. Αίτημα για αναγνώριση οδών ως Δημοτικών στην Τ.Κ. Κ. Λουτρού.
 12. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών.
 13. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου στην Τ.Κ. Πύργου.
 14. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Στομίου.
 15. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Ζάχολης στην Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών.
 16. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 17. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου.
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθμ. μελ. 18/2012).
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (αριθμ.μελ.13/2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 1o και 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 3. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 5. Επικαιροποίηση της αρ 281/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Α. Πεταλούς του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 6. Επικαιροποίηση της αρ 105/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Στομίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 7. Έγκριση δημοπράτησης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 8. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου δ΄τριμήνου έτους 2012.
 9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 10. Αποδοχή επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 11. Αποδοχή επιχορήγησης για μεταφορά μαθητών.
 12. Τροποποίηση της αρ 17/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».
 14. Αίτημα κ. Κατσώνη Δημητρίου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 15. Αίτημα κ. Γιαννοπούλου Νικολάου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 16. Αίτημα κ. BORICI LOLA για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 17. Αίτημα κ. BORICI THANAS για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Βλάσιο Σωτηρόπουλο κατόπιν δικαστικής απόφασης.
 19. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης στύλου και φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καρυάς.
 20. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καρυάς.
 21. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Γελλινιάτικων.
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 23. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ».
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :   

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απένταξη του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 3. Έγκριση και παραλαβή μελέτης: «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2013-2015- Έγκριση δαπάνης.
 5. Έγκριση ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013.
 6. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.
 9. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 10. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 11. Έγκριση αρ 1/2013 απόφασης ΔΗΚΕΞΕ.
 12. Έγκριση αρ 9/2013  απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 13. Έγκριση αρ 10/2013  απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 14. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού  Δήμου δ΄τριμήνου έτους 2012.
 15. Αίτημα για αναγνώριση δημοτικών οδών εντός οικισμού Άνω Λουτρού.
 16. Αίτημα Κέντρου Κοινοτικής Ψυχιατρικής (ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ.) Νοτιοδυτικής Ελλάδας για παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία παραρτήματος του ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ. στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 17. Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
 18. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρου 28.
 20. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
 21. Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών.
 22. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 23. Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής για την επισκευή, συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 24. Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 25. Συγκρότηση επιτροπής για γνωμάτευση περί του χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΪΚΩΝ)».
 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΗ ΔΔ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
 29. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 19:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:   
              
1.    Ψήφιση προϋπολογισμού  & ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, έτους 2013  .

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  


                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
        Συμβούλου επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 μέχρι 31-8-2014.

          Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου την Κυριακή 6-1-2013 και ώρα 5μμ, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                           Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


                                          ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ΩΡΑ 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ΩΡΑ 19.00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 &   ΩΡΑ 20,00’     στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:   
              
1.    Κατακύρωση της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαπραγμάτευση.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανωτέρω  προμήθειας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 8 από 10

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης