Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Αίτημα συμβουλίου Τ.Κ. Συκέας περί ηλεκτροφωτισμού παραλίας Τοπικής Κοινότητας Συκέας.
 2. Αίτημα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Στομίου περί επιστροφής χώρου του που είχε παραχωρηθεί στην Κοινότητα Στομίου.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του Υπουργείου Εσωτερικών –Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
 4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».
 5. Ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης της προμήθειας τροφίμων.
 6. Αναπλήρωση μέλους του ΔΣ στη ΔΕΥΑΞΕ, κατόπιν παραίτησης
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν παραίτησης.
 8. Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ στη ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ κατόπιν παραίτησης
 9. Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κατόπιν παραίτησης.
 10. Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κατόπιν παραίτησης.
 11. Αναπλήρωση μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» κατόπιν παραίτησης.
 12. Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής της οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό υπ αρ 32 «ΔΕΡΒΕΝΙ-ΡΟΖΕΝΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΤΑΡΣΟΣ-ΣΤΕΝΟ» με τον οικισμό Άνω Αιγιαλό.
 13. Έγκριση αριθμ.4/2014 απόφασης ΔΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 18. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
 19. Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών.
 20. Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής για την επισκευή, συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 21. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.
 22. Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ, άρθρου 28.
 24. Ορισμός εποπτών Λαϊκών Αγορών του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο έτους 2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΜΕΝΟΥΝΟΣ

 

                                      

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα : 

1.    Αίτημα κ. Σελιανίτη Θεοφάνη για χορήγηση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου και δενδροφύτευσης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Χελυδορέου.
2.    Γνωμάτευση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης για το σχολικό έτος 2014-15.
3.    Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου– Ανάκληση απόφασης παραχώρησης-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
4.    Έγκριση παράτασης  μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Ρουβέρα.
5.    Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
6.    Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
7.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Γ΄τριμήνου έτους 2013.
8.    Αίτημα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου δημοτικού σχολείου Ξυλοκάστρου για πρόσληψη σχολικού τροχονόμου, συντήρηση-βελτίωση διάβασης πεζών.
9.    Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της πράξης ΄΄Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου.
10.    Έγκριση υποβολής αιτήματος στο πρόγραμμα΄΄ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ΄΄-Ορισμός επιτροπής.
11.    Αποδοχή επιχορήγησης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.
12.    Αίτηση – Παραίτηση κ. Γιαννοπούλου Ιωάννας από μέλος Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄.
13.    Έγκριση αρ 87/2013 απόφαση Δημοτικού Νομικού Προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄.
14.    Έγκριση αρ 35/2013 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί κατάρτισης και ψήφισης οικονομικών καταστάσεων έτους 2012.
15.    Έγκριση αρ 36/2013 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
16.    Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
17.    Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
18.    Απευθείας ανάθεση Ομάδας Α΄αρ μελ 23/2013 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ – FAX, CD & DVD.
19.    Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επί ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών στην κ. Μαρία Καμπόλη στην Τ.Κ. Πιτσών.
20.    Περί ονομασίας δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Εβροστίνης- Ροζενών.
21.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2011.
22.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2012.
23.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2011.
24.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2012.
25.    Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
26.    Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
27.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
28.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
29.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
30.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
31.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
32.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
33.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
34.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
35.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
36.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
37.    Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : (υποέργο :ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)»
38.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
39.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
40.    Υποκατάσταση Αναδόχου για το έργο:» ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ  ΤΔ Ν.ΒΡΟΥΣΟΥΛΕΣ – ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 & ΩΡΑ 20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:


1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης έτους 2014.   
              

                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης
 στο παρακάτω θέμα:


1.    Έγκριση  προϋπολογισμού του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» του  
            Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης έτους 2014.   
              

                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                     
                                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:  

1.Έγκριση δημοπράτησης υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με  αριθμό μελέτης 26/2013 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

            

 1. 1.Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2014.
 2. 2.Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015-Τροποποίηση προϋπολογισμού-Έγκριση δημοπράτησης.
 3. 3.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ ΟΤΑ)» για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»- Έγκριση μελέτης.
 4. 4.Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 5. 5.Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Β΄τριμήνου 2013.
 6. 6.Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 6 πόλεως Ξυλοκάστρου.
 7. 7.Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για συναλλαγές Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 8. 8.Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄
 9. 9.Παραχώρηση χρήσης κτιρίων που στεγάζονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Ξυλοκάστρου και Δερβενίου στο Νομικό Πρόσωπο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 10. 10.Έγκριση αρ 75/2013 απόφασης Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 11. 11.Καθιέρωση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και των καθαριστριών εσωτερικών χώρων.
 12. 12.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 13. 13.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ – FAX, CD & DVD (ΟΜΑΔΑ Α΄).
 14. 14.Περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 15. 15.Αίτημα για αναγνώριση δημοτικών οδών στον οικισμό Κουμαριάς της Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών.
 16. 16.Αίτημα για τοποθέτηση πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης– στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Δαμασκηνού 7 της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.
 17. 17.Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου «ΑΠΑΝΩ ΓΙΑΛΟΣ» για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ Ευρωστίνης-Ροζενών.
 18. 18.Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης 2 φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 19. 19.Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 20. 20.Αίτημα αθλητικού συλλόγου ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ Δερβενίου, για οικονομική ενίσχυση.
 21. 21.Αίτημα Γ.Α.Σ. «ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ» για οικονομική ενίσχυση.
 22. 22.Αίτημα Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ για οικονομική ενίσχυση.
 23. 23.Περί ονομασίας δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου.
 24. 24.Τροποποίηση αρ 90/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών).
 25. 25.Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών.
 26. 26.Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 27. 27.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 28. 28.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 29. 29.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 30. 30.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 31. 31.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 32. 32.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 33. 33.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 34. 34.Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    

                                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2013.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ στο Πρόγραμμα ΄΄Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 4. Καθορισμός χώρων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 5. Επιβολή τελών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 6. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου-Τροποποίηση αρ 271/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης-Τροποποίηση αρ 318/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Ερώτημα μείζονος μειοψηφίας για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα του ΠΕΥΚΙΑ Ξυλοκάστρου.
 9. Ενημέρωση-συζήτηση για την εξέλιξη της υπόθεσης και τυχόν Δικαστικών εξελίξεων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 10. Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου-Εντύπων-φακέλων και σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης H/Υ,FAX,CD & DVD Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 11. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ομάδες: α/ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, β/ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, γ/ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ).
 12. Αίτημα κ. Γύπα Μιχαήλ για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων & απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην ιδιοκτησία του εντός του οικισμού Καρυωτίκων στην Τ.Κ. Καρυάς.
 13. Αίτημα κ. Ψωϊνού Θεόδωρου-Βασιλείου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην ιδιοκτησία του εντός του οικισμού Καρυωτίκων στην Τ.Κ. Καρυάς.
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 17. Αίτημα κ. Τριανταφύλλου Κων/νου για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ΄΄ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GREEN VILLAGE΄΄ στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, ως εποχικής.
 18. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 19. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 20. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 21. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 22. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.
 23. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ρεθίου.
 24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 26. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 27. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 28. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 29. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 30. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 31. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 32. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 33. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 35. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ.
 36. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ οικ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ-ΡΟΖΕΝΩΝ.
 37. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΗΝ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ – ΡΟΖΕΝΩΝ.
 38. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΛΥΔΟΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΗΣ.
 39. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ) ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 40. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 41. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΣΤΟΜΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 6 από 9

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης