Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 16/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.02.17
 • Θέμα: Ονομασία πλατείας στη Τοπική Κοινότητα Θαλερού>> (οριστική απόφαση)
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 160/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.08.17
 • Θέμα: «Ακύρωση της δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ)» αριθμ.μελέτης 31/2015»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 161/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.09.17
 • Θέμα: Αίτημα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για παραχώρηση του κτηνιατρείου Δερβενίου στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (αίτημα μείζονος μειοψηφίας)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 162/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.09.17
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για το ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 163/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.08.17
 • Θέμα: Αίτημα συμπαράστασης για τον επαναπατρισμό της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 164/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.17
 • Θέμα: Έγκριση για τη διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2017-2018
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 165/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.17
 • Θέμα: Αναστολή εφαρμογής της απόφασης κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 166/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.08.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση εκτέλεσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 167/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.08.17
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση εκτέλεσης έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΕΠΑΛ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 168/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.09.17
 • Θέμα: «Έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας : ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 169/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.08.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 17/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.02.17
 • Θέμα: Ονομασία οδού στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού>> (οριστική απόφαση)
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 170/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.08.17
 • Θέμα: Ανάκληση της αρ. 135/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 171/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.08.17
 • Θέμα: Αίτημα κ. Ταλλέλη Μιχαήλ για μείωση μισθώματος του δημοτικού καταστήματος ΡΟΥΒΕΡΑ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 172/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.09.17
 • Θέμα: : «Αίτημα κ. Παναγουλόπουλου Αναστασίου για διάνοιξη τμήματος δρόμου του σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο Ο.Τ.133»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης