Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 130/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.06.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 131/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.06.17
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας
 • Αποφασίστηκε: OΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 132/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.06.17
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΖΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.06.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 134/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.06.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 135/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.06.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 136/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.06.17
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 137/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.06.17
 • Θέμα: Aίτημα κ. Σταυρόπουλου Νικολάου, παραγωγού αγροτικών προϊόντων για χορήγηση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 138/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.06.17
 • Θέμα: Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου στην επιτροπή παραλαβής του έργου :ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ της ΔΕΥΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 139/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.05.17
 • Θέμα: ’Έγκριση αυτοδίκαιης προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΟΡΔΗ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ πρώην Δήμου Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 14/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.02.17
 • Θέμα: «Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 140/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.17
 • Θέμα: «Έκθεση πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2014-2015»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 141/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.17
 • Θέμα: Τιμητική διάκριση της κ. Άννας Κοντονή για την προσφορά της στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 141/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.08.17
 • Θέμα: Τιμητική διάκριση της κ. Άννας Κοντονή για την προσφορά της στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 142/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.08.17
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για απονομή τιμητικής πλακέτας στους συγγενείς του αείμνηστου πρώην Π ροέδρου Κοινότητας Δερβενίου Παπασπυρόπουλου Αλέξανδρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης