Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 112/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.07.17
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου (πρώην Δήμος Ξυλοκάστρου) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης- Αίτημα κ.Μπρακούλια Θεοφάνη (ελάσσονος μειοψηφίας)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 113/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.06.17
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α’ τριμήνου έτους 2017»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.06.17
 • Θέμα: Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 115/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.07.17
 • Θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 116/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.06.17
 • Θέμα: «Έγκριση χορήγησης άδειας στην κ.Μακρυγιάννη Ιωάννα εκπαιδευόμενη ιατρό στην Ιατρική της Εργασίας , για εκπόνηση ερευνητικού πρωτόκολλου στο προσωπικό του Δήμου με θέμα «Μυοσκελετική καταπόνηση και επαγγελματική εξουθένωση ως παράγοντες απουσιασμού από
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 117/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.06.17
 • Θέμα: Περί επιβολής τελών παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 119/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.17
 • Θέμα: Έγκριση δημοπράτησης μίσθωσης χώρου για στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 120/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.05.17
 • Θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 121/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.06.17
 • Θέμα: ’Εγκριση παραχώρησης αίθουσας κτιρίου της τοπικής κοινότητας Γελινιατίκων στο νομικό πρόσωπο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» για τη στέγαση των θεατρικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 122/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.06.17
 • Θέμα: Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου Μάννας «Η ΠΗΓΗ» για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του τοπικού καταστήματος Μάννας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 125/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.06.17
 • Θέμα: : «Περί ονομασίας δημοτικής οδού στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 126/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.05.17
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ. 29/2017 απόφασης ΔΣ νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 127/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.05.17
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ. 39/2017 απόφασης ΔΣ νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 128/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.05.17
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ. 37/2017 απόφασης ΔΣ νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης ισολογισμού απολογισμού έτους 2014
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 129/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.05.17
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ. 38/2017 απόφασης ΔΣ νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης ισολογισμού απολογισμού έτους 2015
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης