Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.02.20
 • Θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.02.20
 • Θέμα: Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω συνωνυμίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.20
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.01.20
 • Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντηρήσεις Επισκευές Αναπλάσεις Σχολείων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.02.20
 • Θέμα: «Έκδοση Απόφασης στήριξης του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Ελληνικού- Οικισμού Άνω Πιτσών Τ.Κ.Πιτσών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2019

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών οδών (λακούβες)Δ.Ε.Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών Οδών (Λακούβες)Δ.Ε.Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντηρήσεις- Επισκευές- Αναπλάσεις σχολείων Δ.Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης πλην ΕΠΑΛ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.01.20
 • Θέμα: «Αίτημα κ.Δημόπουλου Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.02.20
 • Θέμα: Αίτημα κ.Χάντη Δημητρίου για χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 292/2019

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.02.20
 • Θέμα: Xορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στην οδό Αδαμοπούλου 20 στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.03.20
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση ή μη εργασιών που αφορούν την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην κοινότητα Συκιάς ανατολικά του συγκροτήματος ΔΑΦΝΗ του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης