Συνεδρίαση 28/12/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο  και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 28/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 25263 και ημερομηνία 23-12-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Δρούγκα Ερασμία αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 22.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 14) Λογοθέτης Διονύσιος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης,18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Αλογογιάννης Βλάσης 20) Γιαννοπούλου Ιωάννα 21) Λύρας Χρήστος 22)Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νάτσιος Αντώνιος 2)Σκούρας Δημήτριος3)Νιάρος Ηλίας 4)Αλογογιάννη Πηνελόπη 5)Γκιολής Αναστάσιος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 446/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 447/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 448/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 449/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 450/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 451/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Xορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ.Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 452/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/6/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ , 1 ΠΚΝΤΜΕ και 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο « Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση Αγροτικών δρόμων ΤΔ Ν.Βρυσούλων-Ξανθοχωρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 453/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ , του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΤΔ ΓΕΛΙΝΙΤΙΚΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 454/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) των Δήμων Ξυλοκάστρου και Φενεού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 456/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΤΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 457/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 458/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση ΠΟΠ του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης