Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 77/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 3/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 77/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 02.04.18
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Σύσταση νέας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης που προκύπτει από τη συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1 ου ΑΠΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΟΥΒΕΣ) ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με 3/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 78/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 26.04.18
 • Θέμα: Συζήτηση για την ίδρυση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του ρέματος <<ΣΚΟΥΠΕΙΚΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 79/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1 ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 79/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 15.06.17
 • Θέμα: Τροποποίηση – συμπλήρωση κανονισμού άρδευσης του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 79/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 14.06.18
 • Θέμα: Περί αιτήματος μείζονος μειοψηφίας για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: α/ Ασυνέπεια του Δήμου στην υποχρέωση να καταθέσει τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια του κάθε οικισμού κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. β/ Ενημέρωση για ενέργειες του Δήμου και
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 8/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 12/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 20.07.11
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 21.01.15
 • Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 02.02.16
 • Θέμα: « Ορισμός υπαλλήλων γι α συναλλαγές του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 08.02.17
 • Θέμα: «’Εγκριση αριθμ.163/2016 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΥΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2016»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 8/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 07.02.18
 • Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης