Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 21/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια ενός κλιματιστικού για το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 22/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 23/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 24/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: :«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 27/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για απολύμανση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 5/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: :«Έγκριση δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 6/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλειδιών για σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 8/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού για το διαγωνισμό ρομποτικής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 9/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ1/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: :«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221$11δ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ1/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: :«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221$11δ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ4/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης