Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 91-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΚ1Θ-99Μ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2013

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91-2014

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91-2015

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91-2016

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΝΥΧΤΑ ΓΕΜΑΤΗ ΘΑΥΜΑΤΑ ΝΥΧΤΑ ΣΠΑΡΜΕΝΗ ΜΑΓΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91-2018 ΑΔΑ: 78ΥΓΟΚ1Θ-ΛΟ7

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92 ΑΔΑ: 6Λ4ΒΟΚ1Θ-ΠΦΕ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92-2012 ΑΔΑ: ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΚ1Θ-ΧΘΛ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92-2014

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΕΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ» ΤΟΥ ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92-2015

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΙΩΝ 2015
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92-2016

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΣΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92-2018 ΑΔΑ: Ω5ΞΚΟΚ1Θ-7ΛΣ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93 ΑΔΑ: 60ΖΖΟΚ1Θ-Β4Γ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Η ΑΓΑΠΗ ΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93-2012 ΑΔΑ: ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΚ1Θ-ΜΒ9

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93-2014

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΛΙΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93-2015

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης