Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 38-2018 ΑΔΑ: 6ΩΜΞΟΚ1Θ-ΕΤΔ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ PROJECT Η FORMULA 1 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39-2018 ΑΔΑ: Ω76ΧΟΚ1Θ-Ν8Ρ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 30α «ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4-2018

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40-2018 ΑΔΑ: ΨΝΧ8ΟΚ1Θ-ΥΛΒ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41-2018 ΑΔΑ: 6Ψ12ΟΚ1Θ-3Α8

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42-2018 ΑΔΑ: ΩΘΟ9ΟΚ1Θ-Λ96

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43-2018 ΑΔΑ: ΨΠΧΒΟΚ1Θ-97Π

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44-2018 ΑΔΑ: ΩΔΛ9ΟΚ1Θ-Ζ98

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 45-2018 ΑΔΑ: ΩΦΗΑΟΚ1Θ-Ν0Σ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46-2018 ΑΔΑ: ΩΤΖΥΟΚ1Θ-ΣΩ3

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΣΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47-2018 ΑΔΑ: ΩΗΑΛΟΚ1Θ-5ΡΠ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48-2018 ΑΔΑ: 6ΞΤΑΟΚ1Θ-3ΨΟ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΓΩΝΑΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΥΠΟΥ SCRAMBLE»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49-2018 ΑΔΑ: ΩΨΓΔΟΚ1Θ-Ψ31

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5-2018

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50-2018 ΑΔΑ: ΩΥΟΟΟΚ1Θ-Χ4Δ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης