Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1-2018 ΑΔΑ: 6ΝΤ8ΟΕ1Ρ-ΧΒ7

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2018 ΑΔΑ: Ψ9ΝΒΟΕ1Ρ-ΨΣΔ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2018 ΑΔΑ: ΩΟΔ8ΟΕ1Ρ-Ζ7Ν

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια «Λοιπού Εξοπλισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2018 ΑΔΑ: ΩΨΘ0ΟΕ1Ρ-ΦΚ2

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΩΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14-2018 ΑΔΑ: ΩΠΠΨΟΕ1Ρ-92Β

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ» ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ (Εγκ. Υπ. Εσωτερικών αριθμ. 9/2.8.2018)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15-2018 ΑΔΑ: ΨΜΖΦΟΕ1Ρ-ΞΗΛ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16-2018 ΑΔΑ: 755ΟΟΕ1Ρ-ΥΙ0

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: « ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17-2018 ΑΔΑ: 6ΑΦΜΟΕ1Ρ-ΒΣΓ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18-2018 ΑΔΑ: 6ΛΘΩΟΕ1Ρ-Ξ9Δ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗ Κ.Δ.Α.Π ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19-2018 ΑΔΑ: 6ΡΛΩΟΕ1Ρ-ΞΜ6

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2-2018 ΑΔΑ: ΩΨ2ΙΟΕ1Ρ-ΥΗ7

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20-2018 ΑΔΑ: 6ΔΧΙΟΕ1Ρ-ΤΚΗ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (Κ.Δ.Α.Π) »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22-2018 ΑΔΑ: 6ΞΣΒΟΕ1Ρ-ΖΩΠ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΔΑΠ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23-2018 ΑΔΑ: 6ΑΖΩΟΕ1Ρ-Η5Ξ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΒΣΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24-2018 ΑΔΑ: ΩΑ74ΟΕ1Ρ-ΖΛΔ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: « ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης