Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 621/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων καθαριότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 622/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί ένστασης εταιρείας Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, στο διαγωνισμό της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 633/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 641/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το έτος 2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2015 (ορθή επανάληψη)

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη ηλεκτροδότησης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Θροφαρίου (θέση Ράχη)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 667/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 671/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) & ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 672/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ) και ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 674/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 70/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης