Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 519/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 521/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 531/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 532/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 547/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) & ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 548/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 561/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 585/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 587/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 590/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 590/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 591/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 599/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς και ψήφισης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 612/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 620/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης