Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 73/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 74/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση επικειμένων σε απαλλοτριούμενα ακίνητα, σύμφωνα με την αρ. 1/2004 πράξη αναλογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑ SOFTWAY»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων, υπηρεσιών, μελετών κ.λ.π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 03 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 03 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης