Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 5/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2017

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή οφειλών Π.Ο.Ε.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή οφειλών Π.Ο.Ε.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου της εισφοράς για χρήση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (οφειλή Π.Ο.Ε.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ (οφειλή Π.Ο.Ε.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 70/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 72/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης