Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 402/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΛΗΝ ΕΠΑΛ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 421/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: της υπηρεσίας «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 422/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 425/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΔΕΞΑΜΕΝΗ’ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 04 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης-ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το μίσθωμα κτιρίου στέγασης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 433/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 434/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 445/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 446/18

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού ( τακτοποιητική
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 461/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 462/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 04 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης