Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 11/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 03 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.02.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Δήμα Αθανασίου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών- κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Ομάδες Α΄ και Β΄ προμηθειών)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 Α Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 05 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 05 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 05 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης Α 86

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 04.05.19
 • Θέμα: «Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για χρηματοδότηση.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 29/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 14.02.19
 • Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 2019».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 30/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 14.02.19
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 40/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 15.02.19
 • Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 8/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 01.02.19
 • Θέμα: : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης