Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 11/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 111/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2018 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2018 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.02.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Δήμα Αθανασίου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών- κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Ομάδες Α΄ και Β΄ προμηθειών)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 Α Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 04 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης