Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 169/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχν. προσφοράς στο διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 176/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Περί αιτήματος Γεωργίου Καμπάνη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 176/2013 ορθή επανάληψη ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΞΠ-ΙΞΓ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Περί αιτήματος Γεωργίου Καμπάνη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 177/2013 ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΞΠ-ΓΔ7

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλ/στρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 178/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΞΠ-ΓΩΩ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 179/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΞΠ-Η0Ξ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 180/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΞΠ-06Π

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 180/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΞΠ-06Π

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 181/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΞΠ-3ΡΩ

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί ένστασης ένωσης εταιρειών PRINTEC A.E – VIDAVO A.E. στο διαγωνισμό “Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου” και έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 182/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 184/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 201/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 205/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2013 ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΞΠ-ΒΩΧ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ορισμος επιτροπής διαγωνισμού Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2013 ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΞΠ-9ΔΙ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας έγου Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης και λήψη απόφασης περί επανάληψης αυτής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης