Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις 17 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου στην οδό Αδαμοπούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 2. Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών  εμποδίων ασφαλείας καθώς και δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης μπροστά στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 7 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

1.    Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 13 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 , που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 1. Καθορισμός χώρων στις τοπικές κοινότητες για προσωρινή εναπόθεση  αδρανών υλικών.
 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. στο Δερβένι Κορινθίας της κ.Κοντοχριστοπούλου Μαρίας.
 3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. στη Ρίζα Κορινθίας της κ.Ασκληπίας Γόγολα .
 4. Αποκλεισμός  οδού  νότια της γέφυρας του ποταμού Σύθα   για τη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Ξυλόκαστρο
 5. Κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας άνω διάβασης Μελισσίου.
 6. Κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας της οδού παράλληλα του Σύθα.
 7. Χορήγηση άδειας σε ιδιώτη για κατασκευή πεζοδρομίου στη Λυγιά.
 8. Αίτημα ΤΚ Ζεμενού για κοπή ξερού πλατάνου
 9. Μετατόπιση περιπτέρου στο Ξυλόκαστρο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 7 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 • Περί ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εργασιών του έργου : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ  ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 3 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 1. Περί ρύθμισης προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των εργασιών κατεδάφισης της κάτω διάβασης Κ217 στο Ξυλόκαστρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στις 3 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για το διάστημα έως 5.3.2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 29η  -07-14  ημέρα   Τρίτη και  ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

1) ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΙΧΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ.  ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

2) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                      ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ 

    Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 21η  -07-14  ημέρα   Δευτέρα και  ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

1) Ανάκληση της αριθ.11/2012 προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της εταιρείας «Γ.Κωνσταντίνου κ’ Σια Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων λόγω παρέλευσης χρόνου

2) Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ  Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και  προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας)  της εταιρείας Γ. Κωνσταντίνου κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

3) Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί  Απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου στο Ξυλόκαστρο  και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό  Ι.Ιωάννου και ως την αρχή στάσης –στάθμευσης των taxi (προς νότια)

4) Χορήγηση Άδειας  μουσικών οργάνων  ΚΥΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ  της  εταιρείας «Αθ. Κατούφας – Ι. Μπέκρου Ο.Ε.» στη Τ.Κ. Δερβενίου  του  Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ 

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 04η -07-14  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέμα:

Εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο περί  άρσης απαλλοτρίωσης επί προσφυγής Ιωάννη Αθανασούλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 23η -06-14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 4 από 6

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης