Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τακτικά Μέλη

1.Λόντος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
2.Αποστολόπουλος Σπυρίδων του Βασιλείου
3.Μενούνου Αγγελική (Ελίνα) του Νικολάου
4.Σκέρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
5.Δούρης Σωτήριος του Παναγιώτη
6.Κολοτούρος Λάμπρος του Αθανασίου


Αναπληρωματικά Μέλη


1. Καλύβας Παναγιώτης του Νικολάου
2. Λυμπερόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου
3. Δημόπουλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους