Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που  θα πραγματοποιηθεί :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευση πίστωσης
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
3. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
4. Προγραμματισμός εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Διεθνής αγώνας αυτοκινήτων 4Χ4».
6. Προγραμματισμός εκδρομής μελών ΚΑΠΗ Δερβενίου
7. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Αγώνας Ν. Ελλάδος τύπου scramble».
8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
9. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) συντήρηση ανελκυστήρα στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που  θα πραγματοποιηθεί :
ΤΡΙΤΗ  27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2016   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για  Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ιατρός παιδικών σταθμών).
 2. Ψήφιση πίστωσης για  «Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα - Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Ν. 4412/2016. Νομιμότητα δαπανών»
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων.
 4. Προγραμματισμός εκδρομής μελών ΚΑΠΗ
 5. Προγραμματισμός  εκδήλωσης «80 χρόνια από το θάνατο του Παναγή Τσαλδάρη-Ο γνωστός-άγνωστος συντοπίτης μας πολιτικός»
 6. Καθορισμός διδάκτρων δημοτικού ωδείου Ευρωστίνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που  θα πραγματοποιηθεί :
ΠΕΜΠΤΗ 15  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2016   και ώρα 14.15
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Διακοπή ασυρμάτου σημείου πρόσβασης mobile-internet.
2. Προγραμματισμός  ενημερωτικής εκδήλωσης για την εθελοντική αιμοδοσία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που  θα πραγματοποιηθεί :
ΠΕΜΠΤΗ 15  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2016   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εγγραφές φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Περί ανάπτυξης Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης
 2. Έγκριση υλοποίησης συμβάσεων μίσθωσης έργου (με αντίτιμο) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2016.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Ψήφιση πίστωσης για Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών.
 3. Προγραμματισμός εκδήλωσης ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH TENNIS
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΗΡΕΙΑΣ 2016»
 5. Προγραμματισμός εκδήλωσης 14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
 6. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης «Ηλίας Κατσούλης»
 7. Συζήτηση σχετικά με την ακύρωση της θεατρικής παράστασης«Νυφική Σουίτα» στο Ξυλόκαστρο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016   και ώρα 14.15 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων.
2.    Ψήφιση πίστωσης για  απολύμανση κτιρίων ΝΠΔΔ.
3.    Προγραμματισμός εκδήλωσης Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Αύγουστο
4.    Προγραμματισμός εκδήλωσης «ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΙΩΝ 2016».
5.    Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης « ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ» από το θεατρικό εργαστήρι  του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
6.    Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «ΝΥΦΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ» από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ .
7.    Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης «Τα τραγούδια της ψυχής»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».
 3. Eγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Εβδομάδα Ελληνογερμανικής φιλίας».
 5. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης εκδήλωσης με έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι στα Σαρανταπηχιώτικα.
 6. Προγραμματισμός εκδήλωσης «ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ» από το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου.
 7. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης «Νύχτα γεμάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια ...».
 8. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης «Στη ρωγμή του χρόνου» από τη μουσική σκηνή του Γιάννη Σπανού.
 9. Προγραμματισμός εκδήλωσης 5ο Ετήσιο αντάμωμα του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Πελοποννήσου « Οι Τσελιγκάδες».

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 3. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτιρίων ακινήτων».
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης κουκλοθέατρου ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ από το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου
 5. Προγραμματισμός εκδήλωσης παραδοσιακών χορών με τον πολιτιστικό σύλλογο ΧΟΡΑΝΘΗ
 6. Προγραμματισμός εκδήλωσης μουσική βραδιά «ΑΥΛΟΥ» και μελωδίες της νιότης

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
 2. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτιρίων ακινήτων».
 3. Προγραμματισμός εκδήλωσης «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στο Δερβένι
 4. Καθορισμός εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2016
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 4 από 8

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης