Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΤΡΙΤΗ  15  ΙΟΥΛΙΟΥ   2014   και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στa παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων.
 2. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τη χορωδία ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου.
 3. Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «ZOO STORY BY EDWARD ALBEE» από τη θεατρική ομάδα της Δ.Ε. Ευρωστίνης «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ».
 4. Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013 για τη χρηματοδότηση των δομών “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄΄  και “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄  στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1551/2-7-2014 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, «Ηλίας Κατσούλης», του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος «ΠΡΑΤΙΝΑΣ», του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η ΜΗΚΩΝΗ», του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος «Προμηθέας», του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού - Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων, του Φιλοπρόοδου Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Διμηνιού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Επιδαύρου, του ΝΠΔΔ Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Ναυπλιέων, της (Κ.Ε.Δ.-Α.Μ.), Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους-Μυκηνών, του ΝΠΙΔ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», της Χορωδίας Τρίπολης Ν.Π.Ι.Δ. Μη Κερδοσκοπικό, του Δήμου Τρίπολης, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης, του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», του ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς, του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης Ν.Π.Ι.Δ., του Ν.Π.Δ.Δ.Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δ. Σπάρτης, του Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο «Φίλοι της Μουσικής -Η Ταϋγέτη», του Δήμου Πύλου Νέστορος, του ΝΠΔΔ Δημοτική Φιλαρμονική και Χορευτικός Όμιλος Μεσσήνης, του Δήμου Τριφυλίας, του Ν.Π.Ι.Δ. ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας, Δημοτικό Ωδείο, του NΠΔΔ Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, ως «Κυρίου του έργου» και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..» ως Δικαιούχου (Φορέα Υλοποίησης) για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου» καθώς και του Υποέργου 2 «Προμήθεια μουσικών Οργάνων, συστημάτων ήχου και λοιπού εξοπλισμού των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, συχγ. ΕΤΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΤΡΙΤΗ  24  ΙΟΥΝΙΟΥ   2014   και ώρα  9.30
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στa παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων
 2. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
 3. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών αποθήκης συντήρησης και επισκευής κτιρίων
 4. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
 5. Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «ΟΡΝΙΘΕΣ» από τους μαθητές των γυμνασίων Ξυλοκάστρου
 6. Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Ιούλιο
 7. Καθορισμός εισόδου για παρακολούθηση των κινηματογραφικών ταινιών  στο Δερβένι
 8. Προγραμματισμός παιδικής θεατρικής παράστασης «ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ» από τη θεατρική ομάδα της Δ.Ε. Ευρωστίνης «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ»
 9. Προγραμματισμός χορευτικής εκδήλωσης παραδοσιακών χορών παιδιών και ενηλίκων
 10. Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ» από τους μαθητές του γενικού λυκείου Ξυλοκάστρου
 11. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τη χορωδία «ΑΥΛΟΣ»
 12. Αποδοχή χορηγιών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

     Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :

Την  ΤΕΤΑΡΤΗ  11  ΙΟΥΝΙΟΥ   2014   και ώρα  14.00

στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 

1.Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια κλιματιστικού

2.΄Eγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

3.Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (κτίριο πρώην ΠΑΠΟΚΕΔΕ)

4.Προγραμματισμός εκδήλωσης για την αποφοίτηση των μαθητών του Ωδείου Ευρωστίνης

5.Προγραμματισμός εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη.

6.Συζήτηση  σχετικά  με τον προγραμματισμό  των καλοκαιρινών εκδηλώσεων .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              

                   ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :

Την  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ   2014   και ώρα  14.00

στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 

 1. 1.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού ΝΠΔΔ  Α΄ τριμήνου 2014
 2. 2.Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
 3. 3.Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
 4. 4.Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των σταθμών Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης
 5. 5.Δημιουργία  συμφωνικής ορχήστρας πνευστών και χορωδίας
 6. 6.Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τη Φιλαρμονική Δερβενίου
 7. 7.Συμμετοχή  του ΝΠΔΔ στο Φεστιβάλ Πελοποννήσου
 8. 8.Προγραμματισμός μαθητικής συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης
 9. 9.Προγραμματισμός Πολιτιστικής & Περιβαλλοντικής εκδήλωσης ΜΑΘΗΤΕΙΑΔΑ 2014.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

 

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ   2014   και ώρα  14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
2.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή  επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
3.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή  λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
4.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εποπτικού –εκπαιδευτικού υλικού
5.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης H/Y, Φωτοτυπικών & FAX, CD-DVD
6.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων, φακέλων, σφραγίδων
7.    Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της   25ης Μαρτίου
8.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ρίζας και την παρουσίαση από την θεατρική ομάδα του συλλόγου θεατρικής παράστασης «ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ»
9.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική ομάδα Ξυλοκάστρου «Καρυάτις» παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων της κωμωδίας του Μολιέρου  «Ζορζ Νταντεν ή Ο Ανύπαρκτος Σύζυγος»
10.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρικό εργαστήρι Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  «μονόπρακτες κωμωδίες»  του Αντον Τσέχωφ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 14.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα :

1.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
2.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
3.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (λάστιχο-σύστημα κρεμάσματος λάστιχου)  
4.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
5.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας εποπτικού- εκπαιδευτικού υλικού για ΠΣΞ
6.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς
7.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» :
       α/ Ηλεκτρικής Σκούπας για Παιδικό Δημοτικό Σταθμό Δερβενίου και
       β/ Φαξ για το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου
8.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης  για Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως
9.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
10.    Προγραμματισμός εκδήλωσης «Συναυλία Μαθητών Δημοτικού Ωδείου Δερβενίου»
11.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική παράσταση στη Δ. Ε.  Ευρωστίνης «Οι Ασυμβίβαστοι» (αφιέρωμα στον Κώστα Μουρσελά)  από τη θεατρική Ομάδα της Δ.Ε  Ευρωστίνης «Πειραματιστές»
12.    Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης  με τη χορωδία του συλλόγου «ΑΥΛΟΣ»
13.    Προγραμματισμός εκδήλωσης  με θέμα το περιβάλλον και την ανακύκλωση  
14.    Υλοποίηση προγραμμάτων ΄΄Αθληση για όλους΄΄ περιόδου 2013-2014
15.    Καθορισμός ειδικότητας απασχόλησης ενός  (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     2013 και ώρα 9 π.μ.    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα :

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.)  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΠΕΜΠΤΗ 24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.00   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , στα  παρακάτω θέμα :

1.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης  και λοιπά υλικά γραφείων
2.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων
3.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες) για ΠΣΞ
4.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (παιχνίδια) για ΠΣΞ
5.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας βιβλίων για ΠΣΞ
6.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας εντύπων, φακέλων, σφραγίδων
7.    Προγραμματισμός εκδήλωσης  «Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

ας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , στα  παρακάτω θέμα :

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3 . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
4. ΑΙΤΗΜΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014
5 . ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ    ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1. ΄Εγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 6 από 8

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης