Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 25/01/2016 Ώρα 14:00

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 11:54

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

  1.  Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
  2. Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28
  3. Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46
  4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2016 (άρθρο 67&1 και 28/80)
  5. Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών.
  6. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία» οικ. Έτους 2016
  7. Ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

    Διαβάστηκε 919 φορές

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης