Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 27/5/2015

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Παρασκευή, 22 Μαϊου 2015 13:31

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ   2015   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

  1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας- ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
  2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας- ψήφιση πίστωσης για Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό , καθαριότητα, απολύμανση- απολύμανση παιδικού  σταθμού Δερβενίου
  3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών αποθήκης συντήρησης και επισκευής κτιρίων
  4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας - ψήφιση πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
  5. Προγραμματισμός ημερίδας με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων .
  6. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των παιδικών σταθμών Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης
  7. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  Α΄ τριμήνου 2015
  8. Συμμετοχή του ΝΠΔΔ σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει,  με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία  «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

    Διαβάστηκε 1846 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης