Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 27/11/2014

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 13:17

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί: Την ΠΕΜΠΤΗ  27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Eξουσιοδότηση νόμιμου εκπρόσωπου του Ν.Π.Δ.Δ. για την υπογραφή Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. –έκδοση απαιτούμενων εγγυητικών για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”  για τη χρηματοδότηση των δομών “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄΄  και “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄  στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1551/2-7-2014 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε
  2. Ορισμός μελών επιτροπής εισήγησης καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία.
  3. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  επίπλων –σκευών
  4. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ( φαξ ΝΠΔΔ-καταψύκτης ΠΣΔ)
  5. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ( προμήθεια αποδικωποιητή ΚΑΠΗ  Ξυλοκάστρου)
  6. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  εποπτικού-εκπαιδευτικού υλικού
  7. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  παιχνιδιών
  8. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
  9. Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
  10. Ενημέρωση  σχετικά με τη  λειτουργία χορευτικών τμημάτων στο ΝΠΔΔ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Διαβάστηκε 1999 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης