Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:  

1.Έγκριση δημοπράτησης υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με  αριθμό μελέτης 26/2013 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

            

 1. 1.Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2014.
 2. 2.Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015-Τροποποίηση προϋπολογισμού-Έγκριση δημοπράτησης.
 3. 3.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ ΟΤΑ)» για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»- Έγκριση μελέτης.
 4. 4.Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 5. 5.Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Β΄τριμήνου 2013.
 6. 6.Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 6 πόλεως Ξυλοκάστρου.
 7. 7.Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για συναλλαγές Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 8. 8.Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄
 9. 9.Παραχώρηση χρήσης κτιρίων που στεγάζονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Ξυλοκάστρου και Δερβενίου στο Νομικό Πρόσωπο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 10. 10.Έγκριση αρ 75/2013 απόφασης Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 11. 11.Καθιέρωση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και των καθαριστριών εσωτερικών χώρων.
 12. 12.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 13. 13.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ – FAX, CD & DVD (ΟΜΑΔΑ Α΄).
 14. 14.Περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 15. 15.Αίτημα για αναγνώριση δημοτικών οδών στον οικισμό Κουμαριάς της Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών.
 16. 16.Αίτημα για τοποθέτηση πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης– στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Δαμασκηνού 7 της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.
 17. 17.Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου «ΑΠΑΝΩ ΓΙΑΛΟΣ» για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ Ευρωστίνης-Ροζενών.
 18. 18.Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης 2 φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 19. 19.Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 20. 20.Αίτημα αθλητικού συλλόγου ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ Δερβενίου, για οικονομική ενίσχυση.
 21. 21.Αίτημα Γ.Α.Σ. «ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ» για οικονομική ενίσχυση.
 22. 22.Αίτημα Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ για οικονομική ενίσχυση.
 23. 23.Περί ονομασίας δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου.
 24. 24.Τροποποίηση αρ 90/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών).
 25. 25.Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών.
 26. 26.Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 27. 27.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 28. 28.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 29. 29.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 30. 30.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 31. 31.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 32. 32.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 33. 33.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 34. 34.Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    

                                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2013.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ στο Πρόγραμμα ΄΄Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 4. Καθορισμός χώρων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 5. Επιβολή τελών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 6. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου-Τροποποίηση αρ 271/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης-Τροποποίηση αρ 318/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Ερώτημα μείζονος μειοψηφίας για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα του ΠΕΥΚΙΑ Ξυλοκάστρου.
 9. Ενημέρωση-συζήτηση για την εξέλιξη της υπόθεσης και τυχόν Δικαστικών εξελίξεων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 10. Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου-Εντύπων-φακέλων και σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης H/Υ,FAX,CD & DVD Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 11. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ομάδες: α/ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, β/ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, γ/ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ).
 12. Αίτημα κ. Γύπα Μιχαήλ για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων & απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην ιδιοκτησία του εντός του οικισμού Καρυωτίκων στην Τ.Κ. Καρυάς.
 13. Αίτημα κ. Ψωϊνού Θεόδωρου-Βασιλείου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην ιδιοκτησία του εντός του οικισμού Καρυωτίκων στην Τ.Κ. Καρυάς.
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 17. Αίτημα κ. Τριανταφύλλου Κων/νου για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ΄΄ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GREEN VILLAGE΄΄ στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, ως εποχικής.
 18. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 19. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 20. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 21. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 22. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.
 23. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ρεθίου.
 24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 26. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 27. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 28. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 29. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 30. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 31. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 32. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 33. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 35. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ.
 36. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ οικ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ-ΡΟΖΕΝΩΝ.
 37. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΗΝ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ – ΡΟΖΕΝΩΝ.
 38. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΛΥΔΟΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΗΣ.
 39. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ) ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 40. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 41. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΣΤΟΜΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 1. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2013.
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ της ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ της ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» με κωδικό MIS 445733 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι΄΄- Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ  στο Πρόγραμμα ΄΄Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» - Τροποποίηση προϋπολογισμού .
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 9. Καθορισμός χώρων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 10. Επιβολή τελών παραχώρησης  χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 11. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και επαναβεβαίωσή του.
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 13. Ερώτημα μείζονος μειοψηφίας για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα του ΠΕΥΚΙΑ Ξυλοκάστρου.
 14. Ενημέρωση-συζήτηση για την εξέλιξη της υπόθεσης και τυχόν Δικαστικών εξελίξεων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 15. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου-Τροποποίηση αρ 318/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 16. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.    
 17. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 18. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 19. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 20. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 21. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 22. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 23. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 26. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 28. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ.
 29. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ οικ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ-ΡΟΖΕΝΩΝ.
 30. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΗΝ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ – ΡΟΖΕΝΩΝ.
 31. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΛΥΔΟΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΗΣ.
 32. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ) ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 33. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 34. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΣΤΟΜΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

  Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :  


Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :  

 1.  Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ.70/2013 «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα  Ευρωστίνης ».  
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης  του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου - Έγκριση μελέτης.
 3. Αίτημα για παραχώρηση τμήματος του Δενδροκομικού Σταθμού Ξυλοκάστρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για τη κατασκευή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου.
 4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκμετάλλευση λατομικού χώρου-δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Τ.Κ. Πιτσών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης .
 5. «Λύση  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξυλοκάστρου και της  σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων  Αναστασίας Λαγουδάκη και Γιώργου Β. Μπάρτζη που αφορά τη μελέτη με τίτλο : «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 6. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2013
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 8. Καθορισμός τελών  αιγιαλού και παραλίας.
 9. Έγκριση  έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Α’. τριμήνου  έτους 2013.
 10. Έγκριση πρόσληψης ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων  αναγκών με δίμηνη σύμβαση.
 11. Συνέχιση της λειτουργίας  του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 12. Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων δρόμων (Λακκούβες) Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (αριθμ.μελ.16/2013)0
 13. Διαγραφή από χρηματικό  κατάλογο πράξης αναλογισμού και ορθή επαναβεβαίωσή του.
 14. Αίτημα  για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 15. Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 16. Έγκριση αριθμ. 28/2013 απόφασης  Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 17. Έγκριση αριθμ. 35/2013 απόφασης  Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 18.  Έγκριση αριθμ. 17/2013 απόφασης  ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 19. Oρισμός  εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2013 & ΩΡΑ 19:30’

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 παρ. 4 του ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:  

              1.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2011.

            

 
 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                        ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

 

                                                              

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση μελέτης με αρ 30/2011 Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» μέτρο 2.1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»- Έγκριση μελέτης.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» μέτρο 3.3 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»-Έγκριση μελέτης.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», μέτρο 2.2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» -Έγκριση μελέτης.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» μέτρο 2.2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Έγκριση μελέτης.
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» μέτρο 3.3 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»- Έγκριση μελέτης.
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» στον άξονα προτεραιότητας 4 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» μέτρο 4.2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» - Έγκριση μελέτης.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καλύτερη αξιοποίηση του παραλιακού δρόμου στο Ξυλόκαστρο (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαχείρισης Πρασίνου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με την «ΑΛΦΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»- Ορισμός εκπροσώπου.
 10. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012.
 11. Αίτημα για αναγνώριση οδών ως Δημοτικών στην Τ.Κ. Κ. Λουτρού.
 12. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών.
 13. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου στην Τ.Κ. Πύργου.
 14. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Στομίου.
 15. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Ζάχολης στην Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών.
 16. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 17. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου.
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθμ. μελ. 18/2012).
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (αριθμ.μελ.13/2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 9

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης