Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28/6/2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 12:16

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στα παρακάτω θέματα :

 1. Έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση των ήδη υφισταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 2. Έκδοση ψηφίσματος για ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες από περονόσπορο (plasmona viticola).
 3. Έκδοση ψηφίσματος επί αιτήματος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δημοτικών και Γυμνασίων.
 4. Πρόταση ΕΠΑΛ Ξυλοκάστρου για ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ Ξυλοκάστρου.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» . που συγχρηματοδοτείται από ΕΚΤ.
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού από Άνω Καλλιθέα προς Ελληνικό».
 7. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ 166/2011 περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 8. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 9. Αίτημα ΔΗΚΕΞ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου στον ανατολικό πύργο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Ξυλοκάστρου για τις ανάγκες λειτουργίας του ποδηλατικού σταθμού στο Δήμο, στο πλαίσιο της δράσης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 10. Έγκριση αριθμ.17/2011 απόφασης ΔΗΚΕΞ « Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας ποδηλατικού σταθμού και καθηκοντολογίου υπεύθυνου υπαλλήλου».
 11. Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου για επιχορήγηση.
 12. Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα επιχορήγησης του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης στο κληροδότημα Γ. Κρινάκου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ».
 13. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και δημιουργία πεζόδρομου στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 14. Αποδοχή της αριθμ.1331/6-6-2011 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος κτιρίου Δενδροκομικού σταθμού Ξυλοκάστρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης».
 15. Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σαρανταπηχιωτίκων.
 16. Λήψη απόφασης για επανάληψη (αναπλειστηριασμός) της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Ξυλοκάστρου.
 17. Σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β/99).
 19. Oρισμός υπολόγου διαχειριστή για το έτος 2011 για την Τράπεζα Ελλάδος
 20. Έγκριση και παραλαβή μελέτης: «Πράξεις αναλογισμού-Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως στο Δυτικό Ξυλόκαστρο».
 21. Έγκριση και παραλαβή μελέτης: « Ανασύνταξη πράξης αναλογισμού Οδού Νικηταρά και Συμπληρωματικές Αποτυπώσεις Παραλίας Καμαρίου-Μελισσίου ».
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού .
 23. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Άδεια χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων ΕΡΓΑ(SOFTWAY PRODUCTS).
 27. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΗ για επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος του παραλιακού φωτισμού (ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ)της Τ.Κ. Πιτσών.
 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ» με αριθμ. μελ.10/2011.
 29. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού κατόπιν δικαστικής απόφασης- τροποποίηση προϋπολογισμού.
 30. Έγκριση αποζημίωσης εισπρακτόρων του Δήμου.
 31. Καθορισμός ανώτατου μηνιαίου ποσού χρήσης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων
 32. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 33. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ» του πρώην Δήμου Ευρωστίνης (αριθμ.μελ.112/2010)
 34. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» (αριθμ.μελ. 38/2010)
 35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών Α. Πιτσών στο ΤΔ. Πιτσών-τμήμα Ι» ( αριθμ.μελ.31/2010)
 36. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ» με αριθμ. μελ. 47/2009.
 37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του υποέργου 7: Ανάθεση μελέτης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
 38. Χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο ΤΔ Γεληνιάτικων» (αριθμ.μελ.37/2010).
 39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών -Α. Πιτσών στο ΤΔ. Πιτσών-τμήμα Ι» (αριθμ.μελ.31/2010).
 40. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών Α. Πιτσών στο ΤΔ. Πιτσών» (αριθμ.μελ.49/2008).
 41. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στα ΤΔ. Ν. Βρυσουλών Ξανθοχωρίου» (αριθμ.μελ. 50/2008).
 42. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»( αριθμ.μελ.36/2010).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

    Διαβάστηκε 2748 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης