Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 13/12/2019

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 21:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ.

 1. Δήμαρχο
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 & ΩΡΑ 8 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.)
 2. Αποδοχή πρότασης δωρεάν υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας προς τους δημότες Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης από το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
 4. Έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» για την υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για χρηματοδότηση.
 5. Τροποποίηση της αρ. 332/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  Α.Δ.Σ.,  ως προς το 6ο μέρος της απόφασης που αφορά την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.
 6. Επιβολή τελών άρδευσης στην Κοινότητα Θροφαρίου.
 7. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης στην Κοινότητα Γεληνιατίκων.
 8. Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (εξ αναβολής).
 9. Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»(εξ αναβολής).
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ &1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Ευρωστίνης»
 11. Παράταση εργασιών του έργου «Συντηρήσεις επισκευές αναπλάσεις σχολείων Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης»
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ /1ου ΠΚΝΤΜΕ και 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα»
 13. Ανάκληση της αριθμ.245/2019 απόφασης Δ.Σ. περί  «έγκρισης της αρ. 16/2019 απόφασης της ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ.»
 14. Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.
 15. Δέσμευση εγγραφής πίστωσης για γιατρό ασφαλείας και τεχνικό ασφαλείας για το οικ. έτος 2020.
 16. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου της ελιάς για το έτος 2020.
 17. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» - Ορισμός Επιτροπής.
 18. Χορήγηση θέσης PARKING ΑΜΕΑ στην οδό Αδαμοπούλου 20 στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 19. Αποδοχή παραίτησης μέλους από την επιτροπή διαβούλευσης και ορισμός νέου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

    Διαβάστηκε 707 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης