Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 9-12-2013

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 14:27

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα : 

1.    Αίτημα κ. Σελιανίτη Θεοφάνη για χορήγηση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου και δενδροφύτευσης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Χελυδορέου.
2.    Γνωμάτευση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης για το σχολικό έτος 2014-15.
3.    Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου– Ανάκληση απόφασης παραχώρησης-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
4.    Έγκριση παράτασης  μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Ρουβέρα.
5.    Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
6.    Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
7.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Γ΄τριμήνου έτους 2013.
8.    Αίτημα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου δημοτικού σχολείου Ξυλοκάστρου για πρόσληψη σχολικού τροχονόμου, συντήρηση-βελτίωση διάβασης πεζών.
9.    Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της πράξης ΄΄Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου.
10.    Έγκριση υποβολής αιτήματος στο πρόγραμμα΄΄ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ΄΄-Ορισμός επιτροπής.
11.    Αποδοχή επιχορήγησης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.
12.    Αίτηση – Παραίτηση κ. Γιαννοπούλου Ιωάννας από μέλος Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄.
13.    Έγκριση αρ 87/2013 απόφαση Δημοτικού Νομικού Προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄.
14.    Έγκριση αρ 35/2013 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί κατάρτισης και ψήφισης οικονομικών καταστάσεων έτους 2012.
15.    Έγκριση αρ 36/2013 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
16.    Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
17.    Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
18.    Απευθείας ανάθεση Ομάδας Α΄αρ μελ 23/2013 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ – FAX, CD & DVD.
19.    Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επί ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών στην κ. Μαρία Καμπόλη στην Τ.Κ. Πιτσών.
20.    Περί ονομασίας δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Εβροστίνης- Ροζενών.
21.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2011.
22.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2012.
23.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2011.
24.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2012.
25.    Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
26.    Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
27.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
28.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
29.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
30.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
31.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
32.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
33.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
34.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
35.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
36.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
37.    Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : (υποέργο :ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)»
38.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
39.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
40.    Υποκατάσταση Αναδόχου για το έργο:» ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ  ΤΔ Ν.ΒΡΟΥΣΟΥΛΕΣ – ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

    Διαβάστηκε 2703 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης